Antivirus op de Ipad. Nodig? Welke?

virusHet programma design van de iOS (voor de iPad) is dusdanig dat virussen en malware relatief weinig schade aan kunnen richten
aan het apparaat. Elke application (app) die gedownload wordt, wordt geïsoleerd opgeslagen. Mocht
er via het downloaden van deze appplication dus een virus mee komen, dan beperkt het virus zich tot
deze application en heeft het geen toegang tot andere toepassingen van de iPad.

Ook worden applications door Apple gescand voordat ze in de App Store belanden. Hiermee worden
potentiëel ‘gevaarlijke’ apps verwijderd voordat ze ook maar in de App Store terecht komen.

Er is een beperkt aanbod van antivirus-apps te verkrijgen in de appstore. Veel gebruikers zijn echter
van mening dat het momenteel niet nodig is een antivirus te installeren op de Ipad.

Jailbreaken van je iPad vergroot het risico op het oplopen van virussen en malware via apps, omdat
veel van deze apps niet zijn gescand en goedgekeurd door Apple, om uiteenlopende redenen.

Vanwege de populariteit van de iPad, zal ook het hacken van iPads populairder worden. In de
toekomst zullen hackers, virussen en malware wellicht een grotere bedreiging gaan vormen voor
tablets in het algemeen en de Ipad in het bijzonder. Belangrijke ontwikkelingen zullen daarom op deze
site worden bijgehouden.