Garantie op Apple-producten

12341413Hoe zit het met de garantie op je iPhone, iPad of iPod? Waar kun je terecht met je iDevice als er iets mankeert, softwarematig of hardwarematig? Er zijn verscheidene garantiebepalingen van kracht, zowel vanuit Apple zelf als vanuit de Nederlandse wetgeving. Hieronder lichten wij deze verder toe.

Standaard eenjarige garantie van Apple

Apple biedt standaard één jaar fabrieksgarantie aan. Gebreken die zich voordoen in dit eerste jaar vallen in principe onder deze garantie en worden door Apple kosteloos verholpen. Uitzondering hierop zijn defecten waarvan door de fabrikant aangetoond kan worden dat ze ontstaan zijn door toedoen van de consument.

Nederlands consumentenrecht

Nederland heeft vergaande garantieverplichtingen voor bedrijven geïmplementeerd in de vorm van het Nederlandse consumentenrecht. Dit betekent dat consumenten op garantie kunnen rekenen voor de duur van een periode waarin redelijkerwijs verwacht mag worden dat een product geen gebreken zal vertonen. De wet specificeert vervolgens niet wat dan een redelijke defectvrije termijn is. Europese richtlijnen indiceren dat je ongeveer aan 2 jaar moet denken. Dus bij een product dat tussen de 0 en 2 jaar oud is, is de fabrikant garantieplichtig. Binnen deze termijn is bij defecten waarbij de schuld niet bij de consument ligt, de fabrikant/verkoper verplicht het product ofwel te repareren of te vervangen. Kan de fabrikant hier niet aan voldoen, dan dient het volledige aankoopbedrag terugbetaald te worden aan de consument.

Nu zou je redelijkerwijs kunnen verwachten dat een tablet of smartphone langer dan 2 jaar meegaat. Maar stel je voor dat je iPhone/iPad na 3 jaar trouwe dienst een gebrek begint te vertonen, dan is het veelal toch niet redelijk om van een ondeugdelijk product te spreken; je hebt er immers 3 jaar probleemloos op kunnen werken. Bij een defect dat optreedt na deze periode van 2 jaar is het soms schappelijker de reparatiekosten tussen consument en fabrikant/verkoper te delen.

Apple Care Protection Plan

apple warrantyBovenop de standaard eenjarige garantie biedt Apple tegen betaling een langere garantietermijn aan; hiermee komt de totale garantieduur op 3 jaar voor MAC-computers en beeldschermen, en 2 jaar voor iPhones en iPads. Doordat men in Nederland al een behoorlijk solide dekking heeft middels de garantiebepalingen van het Nederlandse consumentenrecht, is het maar de vraag of het loont om een Apple Care Protection Plan af te sluiten tegen extra betaling; de Nederlandse wet biedt je deze extra garantie immers al.

Apple heeft in 2012 besloten zich te conformeren aan de Nederlandse wetgeving en garantiebepalingen die hier gelden. De meerwaarde van Apple Care Protection is in principe één jaar extra garantie voor MACs en beeldschermen. Voor iPhone’s en iPad’s voegt deze garantie weinig toe; wellicht dat de afhandeling van een reparatie soepeler en probleemlozer verloopt mocht dit via het Apple Care Protection Plan gaan in plaats van via het Nederlandse consumentenrecht.

Defecten door toedoen van consument: geen garantie!Broken iPhone

Voor zowel de garantie vanuit Apple zelf als de garantie via het Nederlandse consumentrecht geldt dat de garantie slechts defecten dekt die buiten de schuld van de consument om zijn ontstaan. Als vastgesteld kan worden dat een defect is ontstaan door toedoen van de consument, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik of nalatigheid, dan valt dit niet onder de garantieverplichtingen van de fabrikant of verkoper.

Bij wie moet ik zijn als ik aanspraak wil maken op garantie?

Je iPad/iPhone/Mac is kapot en deze wil je laten repareren? Wendt je tot de winkel (fysiek of online) waar je deze gekocht hebt. Zij zijn wettelijk verplicht de reparatie af te handelen als deze onder de garantieperiode en voorwaarden valt; ze mogen je dus niet doorsturen naar de fabrikant! De winkel is degene die het product aan jou als consument verkocht heeft, daarmee gaan ze ook de verplichting aan dat de afhandeling van garanties en reparaties via hen gaat.

One Comment

  1. Ireparatieservice
    26 oktober 2015 @ 09:54

    Goed artikel! Wij bieden ook altijd garantie op al onze reparaties. Ik merk dat veel bedrijven dat niet doen ivm de slechte kwaliteit reparaties..

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *