Multitasking op je iPad met iOS 7

Multitasking in iOS 7 wordt niet door iedereen als inuitief ervaren. Hiernaast is er ook het een en ander veranderd ten opzichte van voorgaande iOS versies.  (Effectief) multitasken kan voor een veel positievere gebruikerservaring zorgen. Het komt nog vaak voor dat het op de omslachtige manier gebeurd; door met de homeknop naar het ‘springboard'(startscherm) te […]